Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Riaditeľka školy: Mgr. Natália Jefanovová

Učiteľka:  Bc. Monika Kočišová

 

Materská škola Vyšný Klátov

Vyšný Klátov 131,  044 12 Nižný Klátov

055/6967121

materskaskolavysnyklatov@gmail.com
 

Rada školy pri Materskej škole, Vyšný Klátov 131
Predseda: Lucia Vajcíková
Delegovaný člen Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnom Klátove do Rady školy : Ing. Viera Ruščák Balogová