Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Názov Popis Dátum
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 28.09.2023
Rozhodnutie - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 - 21.08.2023
Rozhodnutie -„Vodíková stratégia Košického kraja“ - 21.08.2023
Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny oznámenie o začatí správneho konania 31.07.2023
Vodíková stratégia Košického kraja oznámenie o strategickom dokumente 06.06.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 oznámenie o strategickom dokumente 06.06.2023
Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie oznámenie verejnou vyhláškou a pozvánka 24.05.2023
Vyhláška Nezvestný Matej Čižmár, nar. 26.11.1886, naposledy bytom Moldava nad Bodvou 11.05.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou "Nižný Klátov - Košická Belá kabelizácia" - 28.04.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 21.04.2023
Generované portálom Uradne.sk