Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Názov Popis Dátum
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji správa o hodnotení strategického dokumentu 13.06.2024
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 správa o hodnotení strategického dokumentu 13.06.2024
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín- obec Nižný Klátov oznámenie o začatí správneho konania 23.05.2024
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - obec Hýľov oznámenie o začatí správneho konania 23.05.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 22.05.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho krja na roky 2023-2027 správa o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 správa o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu stavebného úradu Nižný Klátov –Košická Belá – kabelizácia V283/V204 13.05.2024
Zámer predaja nehnuteľného majetku zámer 03.05.2024
Zápisnica z volieb prezidenta SR - 25.03.2024
Generované portálom Uradne.sk