Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 59)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZoPP 1/2024 bezodplatné prevedenie všetkých práv a povinnosti postupcu na postupníka Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: ZmeNa 8, s.r.o.
0 €
ZoFP 1/2023 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Obec Vyšný Klátov
0 €
4419017091 poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu PO Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
513.10 €
Z 1/2023 dodávka plynu Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
DoP 1/2023 dohoda o prenájme Odb.: Michal Čižmár
Dod.: Obec Vyšný Klátov
35 €
ZM-KO-OD-0993 2019 rozpis služieb a jednotkových cien za zber, odvoz a energetické zhodnotenie odpadu Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
NZ 7/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Emília Mačingová
Dod.: Obec Vyšný Klátov
50 €
NZ 6/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Ing. Slavomír Flaška
Dod.: Obec Vyšný Klátov
80 €
NZ 5/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Ing. Slavomír Flaška
Dod.: Obec Vyšný Klátov
20 €
NZ 4/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Jaroslav Novák
Dod.: Obec Vyšný Klátov
20 €
NZ 3/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Dana Michalanská
Dod.: Obec Vyšný Klátov
20 €
23/41/054/1841 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
DZ 4/2023 poskytnutie daru Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: CLC PARKS ELECTRIC, s.r.o.
500 €
DZ 3/2023 poskytnutie daru Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: PD Klatov, a.s.
100 €
DZ 2/2023 poskytnutie daru pre akciu Deň obce Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Neinvestičný fond VODÁRNE
200 €
2023/0360/DR finančný dar Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Mestské lesy Košice, a.s.
200 €
DS/133/2023 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 380 €
ZoD 1/2023 vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: TANOT s.r.o.
11 040 €
DZ 1/2023 poskytnutie daru Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
80 €
309070BKG9 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
Generované portálom Uradne.sk