Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZOÚ 1/2023 spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
537/2023/UZ preklenovací úver Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Všeobecná úverová banka
48 757.53 €
540/2023/UZ termínový úver Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Všeobecná úverová banka
31 242.47 €
ZS 3/2023 audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Ing. Andrea Lupták, CA
770 €
ZS 2/2023 poskytovanie komunikačnej služby Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: MK hlas, s.r.o.
120 €
RA-SNCA/20198653 vyhotoveniea a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
VSE 1/2023 dodávka elektriny Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
18/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Miloslav Sedláček
Dod.: Obec Vyšný Klátov
20 €
NZ 1/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Boldižárová
Dod.: Obec Vyšný Klátov
50 €
NZ 2/2023 nájomná zmluva Odb.: Veronika Goliašová
Dod.: Obec Vyšný Klátov
20 €
Dodatok č.1 celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
dodatok č.5 triedený zber odpadu Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0 €
00324931 Prevádzkové služby IS DCOM Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: DEUS
0 €
2/2023 ochrana osobných údajov Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: SAVE2, s.r.o.
24 €
A/2725/03/2008 Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/2725/03/2008 Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
252 €
1/2023 právne služby Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: JUDr. Iveta Rajtáková
0 €
KE1784 doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
0 €
MC6122022-002 vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: WEBEX digital samospráva a.s.
250 €
17/2022 zabezpečenie triedeného zberu Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
9107094538 dodávka plynu Odb.: Obec Vyšný Klátov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
184.50 €
Generované portálom Uradne.sk