Obec Vyšný Klátov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekty

Nenávratný finančný príspevok v rámci PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014- 2020, OPATRENIE 7.2

Obec získala NFP na projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníky a odvodnenie Vyšný Klátov"

Výška NFP: 93 745,63 €

Cieľ projektu: Zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšenie atraktivity obce, rozvoj turizmu a cykloturizmu a podpora miestneho ekonomického rozvoja územia. 

Dotácia 5000€ pre podporu prevencie kriminality podporovanej z MVSR

Vďaka kladnému posúdeniu žiadosti o finančnú podporu MVSR pre podporu prevencie kriminality sme v obci v októbri realizovali 2. etapu projektu kamerového systému. V 2. etape boli namontované a do prevádzky spustené 3 kamery v týchto lokalitách obce:

  • - pred obecným úradom
  • - pred minimúzeom
  • - na rázcestí v hornej časti obce

V budúcnosti sú plánované ďalšie etapy kamerového systému.
1. Projekt na opravu ciest - asfaltovanie miestnych komunikácii , toho času spracovaný tak, aby mohlo byť požiadané o stavebné povolenie

2. Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu - Na projekte sa robia posledné úpravy tak aby mohol byť predmetom stavebného konania.

3. Pouličné osvetlenie - je spracovaný projekt s rozpočtovou položkou na výmenu svietidiel pouličného osvetlenia a výmenu ozvučenia miestneho rozhlasu. Tento projekt sme v súčasnej dobe predložili na ministerstvo financií s požiadavkou o finančnú podporu. V prípade, že bude neúspešný bude zaradený medzi projekty ktorých finančné krytie by malo byť z prostriedkov EÚ .

4. Ihrisko - medzi významné projekty , ktoré pre rozvoj obce chceme pripraviť je projekt na realizáciu multifunkčného ihriska. Tak ako je to uvedené v územnom pláne obce. Toho času sa spracováva geometrický plán kde budú známi vlastníci nehnuteľnosti ktorých chceme osloviť a priestor pre ihrisko odkúpiť.

Okrem toho do programu obnovy dediny sme zaslali projekt pod názvom projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko. Do agentúry Ekopolis sme zaslali projekt pod názvom živý erb obce Vyšný Klátov. Okrem uvedených projektov pravidelne 1x ročne zasielame žiadosť na environmentálny fond kde žiadame finančné prostriedky na dostavbu kanalizačných rozvodov v obcí. Takýmto spôsobom obec chceme zveľaďovať, chceme ju zveľadiť tak aby sa v nej každý cítil dobre aby sa v nej oplatilo žiť.