Obec Vyšný Klátov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Tlačivá na stiahnutie

Dane a poplatky

    Daňové priznanie k Dzn - FO
    Daňové priznanie k Dzn - PO
    Dohoda spoluvlastníkov
    Daň zo stavieb viacúčelových
    Daň z bytov
    Potvrdenie
    Poučenie k DZN
    DZN - vznik a zánik daňovej povinnosti
    DZN - vznik a zánik daňovej povinnosti PO

  Evidencia obyvateľstva

     Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
     Prihlasovací listok na trvalý pobyt

   Stavebný úrad

     Žiadosť o odstránenie stavby
     Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie
     Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
     Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní jednoducha stavba
     Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
     Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
     Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie MZZO
     Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
     Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
     Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
     Návrh na vydanie územného rozhodnutia
     Ohlásenie drobnej stavby
     Ohlásenie jednoduchej stavby
     Žiadosť o vyjadrenie k stavbe žumpy
     Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu
     Žiadosť o SP na stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní

   Samospráva