Obec Vyšný Klátov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Spoločenské organizácie

V obci pôsobí niekoľko organizácií podporujúcich spoločenský a kultúrny život obyvateľov. Tu je ich zoznam:

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov vznikol v marci roku 2007. Jeho zameraním je jednak združovať starších obyvateľov obce, ale hlavná je ich činnosť v záujmových krúžkoch, pri spestrovaní okolia a pri výchove detí.
Dňa 8.3.2008 sa konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov. Tu je zhodnotenie tejto schôdze.
Všetky vystúpenia, na ktorých vystupoval klub dôchodcov nájdete v sekcii Udalosti.

Pozemkové spoločenstvo

Medzi dobre fungujúce organizácie v našej obci patrí pozemkové spoločenstvo. Hospodári na 127 ha lesa a má takmer 600 podielnikov.
Pozemkové spoločenstvo má ako občianske združenie vypracované stanovy, ktoré sa naposledy menili v roku 2013, kvôli zmenám v zákone o urbariátoch.

Stanovy sú k dispozícii na tomto odkaze. Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 17.11.2013 o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločných nehnuteľnosti je dostupný na tomto odkaze.

Organizačná štruktúra Pozemkového spoločenstva je k dispozícii na tomto odkaze.

Plné znenie zákona je k dispozícii na tomto odkaze.

Poľovnícke združenie