Obec Vyšný Klátov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Príroda

Obec Vyšný Klátov sa nachádza sa v nadmorskej výške 507 m n. m. Leží severozápadne od mesta Košice. Celé územie obce sa nachádza vo Volovských vrchov, ktoré patria do horského celku Slovesné Rudohorie. Najvyšším vrhom obce je Predné holisko s nadmorskou výškou 947 m. n .m. V katastri obce prevláda hornatinový reliéf. Z juhu zasahuje Košická kotlina. Východnou časťou obce preteká potok Vrbica, západnou časťou preteká Myslavský potok, nachádza sa tu pramenná oblasť potoka Belá a ďalších miestnych potokov. Celé územia spadá do povodia Hornádu a leží v mierne teplej klimatickej oblasti. Z pôdnych typov sú na celom území prevažne zastúpené kambizeme. Severnú časť katastra pokrývajú lesy, južná odlesnená časť sa nachádza v nižších polohách. Celková rozloha katastra obce Vyšný Klátov je 1889 ha.

Pestrosť rastlinstva je daná klimatickými, geologickými, geomorfologickými a pedologickými podmienkami. V katastri obce prevládajú bukové a jedľobukové lesy. Typické druhové zloženie rastlín tvoria napr. fialka lesná, hluchavník žltý, marinka voňavá, papradka samičia, papraď samčia, srnovník purpurový a iné. Pramenná oblasť potoka Belá, ktorá sa nachádza medzi Kamenným hrbom, Železným vrchom a Predným holiskom je známa výskytom vzácnych druhov rastlín. Vplyvom úzkych údolí orientovaných JV sa dostala na tomto území do nižších polôh aj jedľa biela (Abies alba) a buk lesný (Fagus sylvatica).

Na živočíšstvo danej oblasti má vplyv nadmorská výška a v nadväznosti na ňu výskyt potravy. Na bukové a jedľobukové lesy sa viaže výskyt okrem mnohých chránených vtákov, aj výskyt typických druhov živočíchov obývajúcich les ako vlk dravý, plch lesný, kuna lesná a iné. Územie obce Vyšný Klátov na nachádza v navrhovanom chránenom vtáčom území Volovské vrchy, ktoré sa vyhlasuje za účelom zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu ako bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, včelára lesného, výra skalného, a biotopov sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania.