Zmluvy a faktúry

21.12.2017 Kúpna zmluva

29.11.2017 Zmluva o dielo č. 44 R/2017

16.11.2017 Zmluva z SPP

17.10.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce

17.10.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom

17.10.2017 – Faktúra za kominárske práce – Tirpák František ml.

11.10.2017 Faktúra za dodané služby – IVES Košice

11.10.2017 Faktúra za dodaný tovar – JES SK

11.10.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko

10.10.2017 Faktúra za plyn – SPP

6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

6.10.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

3.10.2017 Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní – Tanot

3.10.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus

2.10.2017 Faktúra za telefón – Orange

27.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom

27.9.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

27.9.2017 Faktúra za overenie účtovnej závierky – Hirekon

27.9.2017 Výzva na úhradu predplatného – Alternet

27.9.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

22.9.2017 Faktúra za webstránku – Exotechnologies

19.9.2017 Vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná

19.9.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce

19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS

19.9.2017 Faktúra za plyn – SPP

19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS

14.9.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

14.9.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií – C.M.R. Slovakia

6.9.2017 Faktúra za dodané služby – Tanot

5.9.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko

4.9.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus

4.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom

31.8.2017 Faktúra za dodaný tovar

31.8.2017 Faktúra za telefón

28.8.2017 Faktúra za poistné

28.82017 Faktúra za poistné

22.8.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácii

16.8.2017 Faktúra za elektrinu

16.8.2017 Faktúra za spracovanie miezd

16.8.2017 Faktúra za telefón

16.8.2017 Faktúra za odvoz odpadu

16.8.2017 Faktúra za plyn

16.8.2017 Faktúra za elektrinu

3.8.2017 Faktúra za telefón

3.8.2017 Faktúra za elektrinu

3.8.2017 Faktúra za dopravu

31.7.2017 Faktúra za stravné lístky

31.7.2017 Faktúra za elektrinu

31.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu

31.7.2017 Faktúra za plyn

31.7.2017 Faktúra za dodaný tovar

27.7.2017 Faktúra za poistné

25.7.2017 Faktúra za telefón

25.7.2017 Faktúra za prepravné služby

13.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu

13.7.2017 Faktúra za telefón

13.7.2017 Faktúra za vložné

13.7.2017 Faktúra za vložné

13.7.2017 Faktúra za spracovanie miezd

13.7.2017 Dodatok k zmluve

11.7.2017 Zmluva o dielo č. 050301/2016

10.7.2017 Faktúra za stravné lístky

10.7.2017 Faktúra za dopravu

4.7.2017 Faktúra za telefón

30.6.2017 Faktúra za dodané služby

29.6.2017 Zmluva o dielo 38 R /2017

29.6.2017 Príkazná zmluva 07 /RU/2017/PL

23.6.2017 Faktúra za telefón

23.6.2017 Faktúra za vodné a stočné

23.6.2017 Faktúra za dodaný tovar

19.6.2017 Faktúra za vodné a stočné

8.6.2017 Faktúra za spracovanie miezd

8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

8.6.2017 Faktúra za plyn

5.6.2017 Faktúra za vytýčenie sietí

5.6.2017 Faktúra za telefón

5.6.2017 Faktúra za dopravu

1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu

1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu

29.5.2017 Vyúčtovanie poistného

27.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu

25.5.2017 Faktúra za dodaný tovar

25.5.2017 Faktúra za úpravu terénu pod ihriskom

25.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu

24.5.2017 Zmluva o dielo

22.5.2017 Faktúra za webstránku

15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

15.5.2017 Faktúra za spracovanie miezd

12.5.2017 Faktúra za kominárske práce

12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

12.5.2017 Faktúra za telefón

10.5.2017 Faktúra za elektrinu

5.5.2017 Faktúra za dopravu

5.5.2017 Faktúra za plyn

5.5.2017 Faktúra za stravné lístky

4.5.2017 Faktúra za telefón

4.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu

4.5.2017 Faktúra za dodaný tovar

2.5.2017 Faktúra za členský príspevok

29.4.2017 Faktúra za dodaný tovar

20.4.2017 Faktúra za telefón

19.4.2017 Faktúra za spracovanie miezd

19.4.2017 Faktúra za aktualizáciu údajov

19.4.2017 Faktúra za odvoz odpadu

18.4.2017 Faktúra za dodaný tovar

7.4.2017 Faktúra za plyn

7.4.2017 Faktúra za dopravu

7.4.2017 Faktúra za dodaný tovar

7.4.2017 Faktúra za telefón

7.4.2017 Faktúra za odmeny výkonným umelcom

7.4.2017 Faktúra za úpravu pôdy pod ihriskom

6.4.2017 Faktúra za stravné lístky

28.3.2017 Faktúra za telefón

27.3.2017 Faktúra za dodaný tovar

27.3.2017 Faktúra za telefón

24.3.2017 Faktúra za odvoz odpadu

24.3.2017 Vyúčtovanie poistného

24.3.2017 Faktúra za spracovanie miezd

24.3.2017 Faktúra za vodné a stočné

24.3. 217 Faktúra za vodné a stočné

16.3.2017 Dotácia

10.3.2017 Faktúra za telefón

7.3.2017 Faktúra za dodaný tovar

3.3 2017 Faktúra za telefón

22.2.2017 Faktúra za elektrinu

22.2. 2017 Faktúra za elektrinu