Zmluvy a faktúry

1.10.2018 Faktúra za telefón – Orange

27.9.2018 Faktúra za dodané služby – Radomír Babjak

27.9.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá Komunálna Finančná

27.9.2018 Faktúra za dodané služby – IVES

18.9.2018 Faktúra za telefón – T-Com

12.9.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS

12.9.2018 Faktúra za spracovanie miezd 08/2018 – Spoločný úrad Beniakovce

12.9.2018 Faktúra za plyn 09/2018 – SPP

12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

12.9.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

12.9.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

11.9.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred

10.9.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

10.9.2018 Zmluva o termínovanom úvere č.730/2018/UZ

10.9.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS

10.9.2018 Faktúra za telefón – T-Com

10.9.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus

10.9.2018 Faktúra za dodané služby – Exohosting

7.9.2018 Faktúra za dodané služby – MOAD

31.8.2018 Faktúra za telefón – Orange

20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

20.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

20.8.2018 Faktúra za telefón – T-Com

17.8.2018 Faktúra za dodané služby – RIMI Security Bardejov

13.8.2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

10.8.2018 Faktúra za spracovanie miezd 07/2018 – Spoločný úrad Beniakovce

9.8.2018 Faktúra za spracovanie miezd za 06/2018 – Spoločný úrad Beniakovce

9.8.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

9.8.2018 Faktúra za dodaný tovar – Jozef Smrhola – Olymp

9.8.2018 Faktúra za dodané služby – Safety Managenet

9.8.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce

9.8.218 Faktúra za stravné lístky – Edenred

8.8.2018 Faktúra za prepravné služby – Ciro Trans

9.8.2018 Faktúra za dodaný tovar – PAZL

9.8.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred

9.8.2018 Faktúra za plyn 08/2018 – SPP

9.8.2018 Faktúra za telefón – T-Com

9.8.2018 Faktúra za dodané služby – PAZL

9.8.2018 Faktúra za elektrinu – VSE

9.8.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

9.8.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus

3.8.2018 Faktúra za telefón – Orange

18.7.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

17.7.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

17.7.2018 Faktúra za telefón – Orange

10.7.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

10.7.2018 Faktúra za odpad – KOSIT EAST

6.7.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus

6.7.2018 Faktúra za telefón – T-Com

6.7.2018 Faktúra za plyn – SPP

6.7.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce

25.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

25.6.2018 Faktúra za spracovanie miezd 05/2018 – Spoločný úrad Beniakovce

25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

25.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

25.6.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS

25.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com

11.6.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná

11.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

11.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

11.6.2018 Faktúra za dopravu – EUROBUS

11.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com

11.6.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred

11.6.2018 Faktúra za obecné noviny – INPROST

11.6.2018 Faktúra za plyn 06/2018- SPP

11.6.2018 Faktúra za telefón – Orange

11.6.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS

5.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

5.6.2018 Faktúra za elektrinu – Energie2

5.6.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred

5.6.2018 Faktúra za telefón – T-Com

5.6.2018 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

5.6.2018 Faktúra za nákup tovaru – MEVA-SK

5.6.2018 Faktúra za dodané služby – Centrum regionálneho rozvoja

5.6.2018 Faktúra za rekonštrukciu kuchyne KD – Spišská stavebná spoločnosť

18.5.2018 Faktúra za dodané služby – Spišská stavebná spoločnosť

14.5.2018 Faktúra za kominárske práce – Tirpák František

11.5.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 04/2018

11.5.2018 Faktúra za dodané služby – Gastma

10.5.2018 Faktúra za plyn – SPP

10.5.2018 Faktúra za telefón – T-Com

4.5.2018 Faktúra za doparvu – Eurobus

3.5.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

3.5.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

3.5.2018 Faktúra za elektrinu – VSE

30.4.2018 Faktúra za telefón – Orange

25.4.2018 Faktúra za telefón – T-Com

21.4.2018 Faktúra za stravné lístky – Endered Slovakia

18.4.2018 Faktúra za úrazové poistenie – Komunálna poisťovňa

13.4.2018 Faktúra za dodané služby – Martin Zlaczki – PAZL

10.4.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

10.4.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus

10.4.2018 Faktúra za plyn – SPP

10.4.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS

10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

10.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

9.4.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 03/2018

9.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

9.4.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

5.4.2018 Faktúra za telefón – T-com

29.3.2018 Faktúra za poskytnuté služby – Tanot

29.3.2018 Faktúra za odmeny výkonným umelcom – Slovgram

29.3.2018 Faktúra za telefón – Orange

25.3.2018 Faktúra za telefón – T-Com

23.3.2018 Zmluva o dielo 3/2018

21.3.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

15.3.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

15.3.2018 Faktúra za vodné a stočné – VVS

15.3.2018 Faktúra za vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná

15.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

15.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

10.3.2018 Faktúra za spracovanie miezd – 02/2018

10.3.2018 Faktúra za stravné lístky – Endered Slovakia

8.3.2018 Faktúra za telefón – Orange

7.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovania energy

7.3.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

7.3.2018 Faktúra za telefón – T-Com

6.3.2018 Faktúra za plyn

6.3.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus

5.3.2018 Faktúra za plyn – SPP

2.3.2018 návrh VZN 01/2018 o organizácii referenda

2.3.2018 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska – Omega

1.3.2018 Faktúra za dodané služby

28.2.2018 Faktúra za aktualizáciu programov

25.2.2018 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce

20.2.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

20.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

19.2.2018 Faktúra za telefón – T-Com

19.2.2018 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Hirekon

19.2.2018 Faktúra za telefón – T-Com

15.2.2018 Faktúra za elektrinu – VSE

14.2.2018 Faktúra za plyn – SPP

9.2.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred Slovakia

7.2.2018 Faktúra za služby verejnosti – RTVS

6.2.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus

6.2.2018 Faktúra za plyn – SPP

6.2.2018 Faktúra za aktualizáciu programov – Topset

6.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

5.2.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie

5.2.2018 Faktúra za telefón – Orange

1.2.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena

1.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

1.2.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

31.1.2018 Faktúra za telefón – T-Com

25.1.2018 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

25.1.2018 Faktúra za vložné – Spoločný úrad Beniakovce

19.1.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

19.1.2018 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

18.1.2018 Faktúra za telefón – T-Com

18.1.2018 Faktúra za elektrinu – VSE

18.1.2018 Faktúra za členský príspevok – ZMOS Ruhodorie

17.1.2018 Faktúra za vložné – Úrad Beniakovce

16.1.2018 – Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

15.1.2018 Faktúra za plyn – SPP

15.1.2018 Faktúra za dodaný tovar – Safety Management

15.1.2018 Faktúra za poistné – Prvá komunálna finančná

12.1.2018 Faktúra za dopravu – Eurobus

11.1.2018 Darovacia zmluva na zbernú nádobu- Kosit

6.1.2018 Faktúra za telefón – Orange

5.1.2018 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce

5.1.2018 Faktúra za členský príspevok – MAS Rudohorie

3.1.2018 Faktúra za stravné lístky – Edenred Slovakia

21.12.2017 Kúpna zmluva

15.12.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

15.12.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS

19.12.2017 Faktúra za telefón – T-Com

13.12.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce

11.12.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS

7.12.2017 Faktúra za odvoz odapadu – KOSIT EAST

7.12.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

6.12.2017 Faktúra za telefón – T-Com

5.12.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus

5.12.2017 Faktúra za členský príspevok – ZMOS

5.12.2017 Faktúra za plyn – SPP

5.12.2017 Faktúra za obecné noviny – Inprost

4.12.2017 Faktúra za stravné lístky – Vaša stravovacia

1.12.2017 Faktúra za telefón – Orange

29.11.2017 Zmluva o dielo č. 44 R/2017

27.11.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

24.11.2017 Faktúra za štrkodrvinu – U.S.Steel

16.11.2017 Zmluva z SPP

15.11.2017 Faktúra za odvoz odpadu – KOSIT EAST

15.11.2017 Faktúra za telefón – T-Com

9.11.2017 Faktúra za stravné lístky – Vaša Slovensko

17.10.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce

17.10.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom

17.10.2017 – Faktúra za kominárske práce – Tirpák František ml.

11.10.2017 Faktúra za dodané služby – IVES Košice

11.10.2017 Faktúra za dodaný tovar – JES SK

11.10.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko

10.10.2017 Faktúra za plyn – SPP

6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

6.10.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

6.10.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

3.10.2017 Faktúra za služby vo verejnom obstarávaní – Tanot

3.10.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus

2.10.2017 Faktúra za telefón – Orange

27.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom

27.9.2017 Faktúra za odvoz odpadu – Kosit east

27.9.2017 Faktúra za overenie účtovnej závierky – Hirekon

27.9.2017 Výzva na úhradu predplatného – Alternet

27.9.2017 Faktúra za elektrinu – Slovakia energy

22.9.2017 Faktúra za webstránku – Exotechnologies

19.9.2017 Vyúčtovanie poistného – Prvá komunálna finančná

19.9.2017 Faktúra za spracovanie miezd – Spoločný úrad Beniakovce

19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS

19.9.2017 Faktúra za plyn – SPP

19.9.2017 Faktúra za vodné a stočné – VVS

14.9.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

14.9.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií – C.M.R. Slovakia

6.9.2017 Faktúra za dodané služby – Tanot

5.9.2017 Faktúra za stravné lístky – VAŠA Slovensko

4.9.2017 Faktúra za dopravu – Eurobus

4.9.2017 Faktúra za telefón – Slovak telekom

31.8.2017 Faktúra za dodaný tovar

31.8.2017 Faktúra za telefón

28.8.2017 Faktúra za poistné

28.82017 Faktúra za poistné

22.8.2017 Faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácii

16.8.2017 Faktúra za elektrinu

16.8.2017 Faktúra za spracovanie miezd

16.8.2017 Faktúra za telefón

16.8.2017 Faktúra za odvoz odpadu

16.8.2017 Faktúra za plyn

16.8.2017 Faktúra za elektrinu

3.8.2017 Faktúra za telefón

3.8.2017 Faktúra za elektrinu

3.8.2017 Faktúra za dopravu

31.7.2017 Faktúra za stravné lístky

31.7.2017 Faktúra za elektrinu

31.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu

31.7.2017 Faktúra za plyn

31.7.2017 Faktúra za dodaný tovar

27.7.2017 Faktúra za poistné

25.7.2017 Faktúra za telefón

25.7.2017 Faktúra za prepravné služby

13.7.2017 Faktúra za odvoz odpadu

13.7.2017 Faktúra za telefón

13.7.2017 Faktúra za vložné

13.7.2017 Faktúra za vložné

13.7.2017 Faktúra za spracovanie miezd

13.7.2017 Dodatok k zmluve

11.7.2017 Zmluva o dielo č. 050301/2016

10.7.2017 Faktúra za stravné lístky

10.7.2017 Faktúra za dopravu

4.7.2017 Faktúra za telefón

30.6.2017 Faktúra za dodané služby

29.6.2017 Zmluva o dielo 38 R /2017

29.6.2017 Príkazná zmluva 07 /RU/2017/PL

23.6.2017 Faktúra za telefón

23.6.2017 Faktúra za vodné a stočné

23.6.2017 Faktúra za dodaný tovar

19.6.2017 Faktúra za vodné a stočné

8.6.2017 Faktúra za spracovanie miezd

8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

8.6.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

8.6.2017 Faktúra za plyn

5.6.2017 Faktúra za vytýčenie sietí

5.6.2017 Faktúra za telefón

5.6.2017 Faktúra za dopravu

1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu

1.6.2017 Faktúra za odvoz odpadu

29.5.2017 Vyúčtovanie poistného

27.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu

25.5.2017 Faktúra za dodaný tovar

25.5.2017 Faktúra za úpravu terénu pod ihriskom

25.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu

24.5.2017 Zmluva o dielo

22.5.2017 Faktúra za webstránku

15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

15.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

15.5.2017 Faktúra za spracovanie miezd

12.5.2017 Faktúra za kominárske práce

12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

12.5.2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny

12.5.2017 Faktúra za telefón

10.5.2017 Faktúra za elektrinu

5.5.2017 Faktúra za dopravu

5.5.2017 Faktúra za plyn

5.5.2017 Faktúra za stravné lístky

4.5.2017 Faktúra za telefón

4.5.2017 Faktúra za odvoz odpadu

4.5.2017 Faktúra za dodaný tovar

2.5.2017 Faktúra za členský príspevok

29.4.2017 Faktúra za dodaný tovar

20.4.2017 Faktúra za telefón

19.4.2017 Faktúra za spracovanie miezd

19.4.2017 Faktúra za aktualizáciu údajov

19.4.2017 Faktúra za odvoz odpadu

18.4.2017 Faktúra za dodaný tovar

7.4.2017 Faktúra za plyn

7.4.2017 Faktúra za dopravu

7.4.2017 Faktúra za dodaný tovar

7.4.2017 Faktúra za telefón

7.4.2017 Faktúra za odmeny výkonným umelcom

7.4.2017 Faktúra za úpravu pôdy pod ihriskom

6.4.2017 Faktúra za stravné lístky

28.3.2017 Faktúra za telefón

27.3.2017 Faktúra za dodaný tovar

27.3.2017 Faktúra za telefón

24.3.2017 Faktúra za odvoz odpadu

24.3.2017 Vyúčtovanie poistného

24.3.2017 Faktúra za spracovanie miezd

24.3.2017 Faktúra za vodné a stočné

24.3. 217 Faktúra za vodné a stočné

16.3.2017 Dotácia

10.3.2017 Faktúra za telefón

7.3.2017 Faktúra za dodaný tovar

3.3 2017 Faktúra za telefón

22.2.2017 Faktúra za elektrinu

22.2. 2017 Faktúra za elektrinu