Obec Vyšný Klátov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Tlačivá na stiahnutie

Dane a poplatky

    Daňové priznanie k Dzn - FO
    Daňové priznanie k Dzn - PO
    Dohoda spoluvlastníkov
    Daň zo stavieb viacúčelových
    Daň z bytov
    Potvrdenie
    Poučenie k DZN
    DZN - vznik a zánik daňovej povinnosti
    DZN - vznik a zánik daňovej povinnosti PO

  Evidencia obyvateľstva

     Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
     Prihlasovací listok na trvalý pobyt

   Stavebný úrad

      Žiadosť o odstránenie stavby
      Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie
      Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
      Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní jednoducha stavba
      Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
      Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
      Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie MZZO
      Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
      Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
      Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
      Návrh na vydanie územného rozhodnutia
      Ohlásenie drobnej stavby
      Ohlásenie jednoduchej stavby
      Žiadosť o vyjadrenie k stavbe žumpy
      Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu
      Žiadosť o SP na stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní
      Ohlásenie stavebných úprav

    Samospráva

       Splnomocnenie
       Čestné vyhlásenie

     Matričný úrad

        Žiadosť o opravu matričného zápisu
        Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
        Zápis o narodení
        Zápis o úmrtí
        Zápis o uzavretí manželstva